Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy:
- nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej  działkę 61/14 z mapy 7, obręb Krapkowice,
- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej działkę 60/30 z mapy 16, obręb Krapkowice,
- nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej działkę 5/3 z mapy 8, obręb Krapkowice oraz część działki 51/31 z mapy 3, obręb Krapkowice”.

Do pobrania:

PDFzarządzenie 638,2013 bip, www.pdf (131,27KB)
PDFzarządzenie 640-2013.pdf (184,38KB)
PDFzarządzenie 641-2013.pdf (186,74KB)