• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Niejasności dotyczące płatności za odpady komunalne

W nawiązaniu do ostatnich artykułów opublikowanych w Tygodniku Krapkowickim (wydania z 31 marca i 7 kwietnia) dotyczących płatności za odpady komunalne informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach dokłada wszelkich starań, by w tej nowej i trudnej dla wszystkich sytuacji, mieszkańcy mogli w bezpieczny i prosty sposób zrealizować wszelkie sprawy urzędowe. Jest nam bardzo przykro, że nie wszyscy doceniają pracę naszego urzędu. Tym bardziej, że opisane sytuacje dotyczą osób, które szczególnie teraz powinny zostać objęte troską. Nie możemy jednak zgodzić się z używanymi sformułowaniami: bałagan, niekompetencje, czy też arogancja. Mamy świadomość, że nie wszyscy mieszkańcy zapoznali się ze zmianami, które przecież nie zostały „wymuszone” przez nasz samorząd. Być może w innych krajach (jak wskazuje podirytowana Mieszkanka) stosowany jest inny system doręczeń powiadomień o wysokości opłat, tym niemniej w naszym kraju wymagane jest składanie deklaracji, które podobnie jak w przypadku podatków dla podmiotów i osób prawnych, należy wypełnić i obliczyć samemu. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy zawsze starają się być pomocni i służą swoją wiedzą. Z pewnością tak było także w tej sprawie. Być może doszło do niezawinionego nieporozumienia. Za to przepraszamy.

Zmiany przepisów prawa zobligowały samorządy do wprowadzenia nowych wzorów deklaracji. W Gminie Krapkowice wzór ten uchwalony został przez Radę Miejską, która to podjęła stosowną uchwałę w dniu 9 stycznia 2020 r. Wprowadzony został także termin na złożenie przez mieszkańców gminy nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin ten wyznaczony został na dzień 10 marca 2020 roku. Złożona deklaracja stanowi podstawę do ustalania przez samego właściciela nieruchomości wysokości należnej opłaty – bez dodatkowego zawiadomienia przez Burmistrza Krapkowic.

Pomimo przekazywanych w tym temacie wielu informacji w mediach, prasie i Internecie, pomimo wprowadzenia dodatkowych miejsc i terminów zbierania deklaracji, niestety nie wszyscy właściciele nieruchomości wywiązali się z tego obowiązku w wyznaczonym terminie.

A jako, że zbliżał się termin uiszczenia opłaty za I kwartał 2020 roku (27 marca) celem ograniczenia konieczności doręczenia wypełnionych druków deklaracji do Urzędu Miasta i Gminy, Burmistrz Krapkowic począwszy od dnia 20 marca 2020 roku, wystosował do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zawiadomienia zostały wysłane tylko do tych osób, które z różnych przyczyn nie złożyły deklaracji we wskazanym w uchwale terminie. Adresaci zawiadomień zobowiązani zostali do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Ponadto wskazano informację, że wpłat należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego najlepiej drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty/banku. Informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego uzyskacie Państwo pod numerami: 77/ 44 66 895 lub 77/ 44 66 838.

I tu dodatkowa informacja. Począwszy od 1 kwietnia 2020 roku opłatę należy wnosić bez wezwania, comiesięcznie, w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek jej poniesienia. Powyższe oznacza, że termin płatności opłaty za odpady za kwiecień przypada 15 maja br. 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/173/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty począwszy od 1 lutego 2020 r. na terenie Gminy Krapkowice obowiązują następujące stawki opłaty: 

·   28,00 zł miesięcznie od osoby,

·  16,00 zł miesięcznie dla szóstej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej w jednej 

                   nieruchomości, stanowiącej budynek jednorodzinny lub lokal mieszkalny.

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których właściciele będą kompostowali odpady biodegradowalne w przydomowych kompostownikach opłata będzie wynosiła:

·    26,00 zł miesięcznie od osoby,

·  14,00 zł miesięcznie dla szóstej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej na nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości zostanie nałożona opłata podwyższona, która wynosi 90,00 zł miesięcznie od osoby.

tabela.png

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).