Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

                                                      
     OGŁOSZENIE

Burmistrz Krapkowic planuje uruchomienie dodatkowego oddziału  przedszkolnego
w związku z pozyskaniem środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza rekrutację.Oddział zostanie uruchomiony
w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Krapkowicach
od dnia  01 stycznia 2014 r.
dla dzieci 3,4- letnich  
nie objętych wychowaniem przedszkolnym.

Oddział  będzie  czynny 5 godzin dziennie:
od 8:00 do 13:00


Pobyt dzieci w tym oddziale jest bezpłatny!


       W ramach pobytu dzieci  w oddziale oprócz realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci będą miały okazję korzystać z  atrakcyjnych zajęć dodatkowych, które poszerzają umiejętności dzieci:

-  zajęcia „Spotkania ze sztuką”,
-  zajęcia z języka angielskiego,      
-  zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
-  zajęcia logopedyczne .
             
Planowane są  bezpłatne wyjazdy do kina i teatru, spotkania z ludźmi sztuki z terenu Krapkowic, udział dzieci w różnego rodzaju imprezach, ukazujących umiejętności nabyte przez przedszkolaków.

Pobyt dziecka w placówce przedszkolnej będzie całkowicie bezpłatny!

Zapraszamy do zapisywania dzieci, które do tej pory nie uczęszczają do przedszkola.

Rekrutacja trwa do 31 grudnia 2013 r.

Zapisów dokonuje się w dni powszednie
w godz. od 530 do 1530

w   Przedszkolu Publicznym Nr 8
w Krapkowicach
Osiedle XXX –lecia 18
tel. kontaktowy:      77 466 29 80
      
 ZAPRASZAMY !


efs.jpeg