• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Polecenie Wojewody Opolskiego PN.IV.054.197.2020.AB

Title.jpeg

 

W  nawiązaniu do polecenia Wojewody Opolskiego PN.IV.054.197.2020.AB, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374), dalej Ustawa COVID–19, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS- CoV-2. Wojewoda Opolski z dniem 2 kwietnia 2020 r. zleca Straży Miejskiej w Krapkowicach następujące działania:   

  1. Dyslokację patroli straży miejskich zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.
  2. Organizację wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży miejskich z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym weryfikację realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.
  4. Zaleca się również realizowanie pozostałych zadań straży miejskich wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).