Wyróżniono "Western Ranch" z Pietnej

22 października br. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Agro – Eko - Turystycznego „Zielone Lato 2013”. Z terenu gminy Krapkowice w konkursie udział wzięło gospodarstwo agroturystyczne „Western Ranch”, którego właścicielami są państwo Małgorzata i Wilhelm Kopitza z Pietnej. Uczestnictwo w konkursie okazało się dla nich szczęśliwe ponieważ gospodarstwo otrzymało wyróżnienie w kategorii „Najlepsze gospodarstwo rolne w regionie, w którym dodatkowym źródłem dochodu są usługi agroturystyczne”. Podczas uroczystości gminę Krapkowice reprezentowała pracownica Urzędu Miasta i Gminy – pani Justyna Torka, która w imieniu Burmistrza Krapkowic wręczyła wyróżnionym drobny upominek. Gratulujemy państwu Kopitza wyróżnienia oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

OPIS ZDJĘCIA – Wręczenie nagród; od lewej: Henryk Zamojski – Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Państwo Małgorzata i Wilhelm Kopitza - wyróżnieni, Justyna Torka – UMiG Krapkowice, Danuta Bajak – Prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych

foto.jpeg