• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

DOTACJE DLA ŻŁOBKÓW

Na podstawie Uchwały Nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2016 r. poz. 2052 z późn.zm.) Gmina Krapkowice udziela dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki w wysokości tj. 450 zł miesięcznie na każde dziecko będące mieszkańcem gminy i objęte opieką w żłobku.

Żłobki otrzymają dotację również w okresie zawieszenia zajęć w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Podmioty prowadzące żłobki zapewniają możliwość korzystania z opieki, pozostając w gotowości, aby w każdym miesiącu zapewnić usługę polegającą na zapewnieniu opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w zakresie obsady kadrowej opiekunek oraz zapewnienia lokalu o odpowiednim standardzie.  

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).