• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zasady przyjęć do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Krapkowice

Zasady przyjęć do klas pierwszych
w roku szkolnym 2020/2021
w Gminie Krapkowice

 

ZAPISY DO SZKÓŁ  Z OBWODU

Do klas pierwszych przyjmowane są:

· dzieci 7 letnie (urodzone w 2013 roku) – objęte obowiązkiem szkolnym,

· dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

 

Prosimy rodziców o dokonanie zgłoszenia dziecka do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2020 roku – zgodnie z informacją zamieszczoną przez dyrektora na stronie internetowej szkoły.

 

Ze względu na stan epidemii dopuszcza się zgłaszanie dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych drogą e-mailową. Rodzice mogą również przekazać zgłoszenie wrzucając je do skrzynek pocztowych umieszczonych na ogrodzeniu przy wejściu do poszczególnych placówek.

 

Zgłoszenia o przyjęcie do szkoły obwodowej znajdują się na stronach internetowych placówek oświatowych.

 

W załączeniu:  

ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu, należy w okresie od 1 kwietnia do 6 maja 2020 roku przesłać do dyrektora szkoły wniosek. Wnioski o przyjęcie do szkoły znajdują się na stronach internetowych placówek oświatowych. Ze względu na stan epidemii dopuszcza się przekazanie wniosku drogą e-mailową. Rodzice mogą również wrzucić dokumenty do skrzynek pocztowych umieszczonych na ogrodzeniu przy wejściu do poszczególnych placówek.

Dzieci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr XXVI/320/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice. 

W załączeniu:  

 

ZAPISY  DO  KLAS  SPORTOWYCH

Zgłoszenia dzieci do klas sportowych można składać w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach w terminie  od 1 kwietnia do 16 kwietnia 2020 r. Szczegóły zapisów znajdują się na stronie internetowej szkoły.

 

Wydział Oświaty i Kultury
 w Urzędzie Miasta i Gminy
  w Krapkowicach

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).