Informacja dla rodziców dotycząca zmian w rekrutacji do przedszkoli w Gminie Krapkowice

Ze względu na stan epidemiczny w kraju nastąpiła zmiana terminów rekrutacji do przedszkoli.

Do dnia 2 kwietnia 2020 roku następuje weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli. W dniu 3 kwietnia br. nastąpi podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy sporządzone przez komisje rekrutacyjne będą wywieszone wewnątrz przedszkoli. Dyrektorzy przedszkoli powiadomią każdego  rodzica indywidualnie o zakwalifikowaniu lub  niezakwalifikowaniu dziecka drogą telefoniczną, poprzez SMS-y lub poprzez skrzynkę  e-mailową.

W terminie od 6 kwietnia br. do 15 kwietnia br. rodzice będą potwierdzać wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. Dokumenty w postaci pisemnych oświadczeń  należy przesyłać drogą e-mailową do wybranego przedszkola. Będzie również istniała możliwość wrzucenia dokumentów do skrzynek pocztowych umieszczonych przy wejściach do poszczególnych placówek przedszkolnych.

W dniu 17 kwietnia br. nastąpi podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych będą wywieszone wewnątrz przedszkoli. Dyrektorzy przedszkoli powiadomią każdego  rodzica indywidualnie o przyjęciu lub  nieprzyjęciu dziecka drogą telefoniczną, poprzez SMS-y lub poprzez skrzynkę  e-mailową.

 

                                                        Wydział Oświaty i Kultury

                                                                w Urzędzie Miasta i Gminy  w Krapkowicach