Informacja dla przedsiębiorców

W związku z obowiązującym stanem epidemii, informujemy, że Burmistrz Krapkowic wraz ze współpracownikami z UMiG i ZGKiM podjęli starania o wprowadzenie rozwiązań wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorców, w tym trudnym czasie. Chodzi tu przede wszystkim o firmy, które zostały zmuszone do czasowego zawieszenia działalności lub firmy, które w znaczący sposób ograniczyły swoją działalność.

Przewidujemy ponadto możliwość umorzenia, zawieszenia spłat itp. czynszu w lokalach gminnych, gdzie działalność gospodarcza zostałaby z powodu epidemii zawieszona.

Ze względu na sytuację, w jakiej znaleźli się ci podatnicy, w najbliższych dniach mogą pojawić się nowe decyzje bądź rozwiązania rządu, które będą dawały możliwość stosowania systemowych ulg, zwolnień, umorzeń w zakresie podatku od nieruchomości, ze wsparciem z budżetu Państwa.

Obecne regulacje prawne umożliwiają Burmistrzowi, jako organowi podatkowemu w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym (a taką sytuację niewątpliwie w kraju mamy) podjęcie następujących kroków:

  1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
  2. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowych,
  3. umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań, w powyżej wskazanych formach, nastąpić może na indywidualny wniosek podatnika, w ramach tzw. pomocy de minimis.

Szczegółowe wytyczne oraz wnioski dostępne będą od poniedziałku w specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej. Druki wniosków będzie można pobrać, a po wypełnieniu przesłać na adres Wydziału Podatków i Opłat, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice:

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez EPUAP

Uwaga. W związku z wprowadzeniem ograniczeń dla bezpośredniej obsługi klientów Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, złożenie wniosku może odbyć się również poprzez umieszczenie korespondencji w urnie podawczej zlokalizowanej w pobliżu wejścia do urzędu.

W razie dodatkowych pytań, Wydział Podatków i Opłat pozostaje do dyspozycji pod numerem telefonu: 77 4466842.

Działalność lokalnych przedsiębiorców stanowi bardzo ważny element życia gospodarczego naszego miasta. Dlatego na ile będzie to możliwe, będziemy starali się w tym trudnym czasie włączyć w działania osłonowe mające na celu utrzymanie miejsc pracy oraz wspieraniu naszych przedsiębiorców, którzy nie z własnej winy znaleźli się w trudnej sytuacji.

 

Poniżej szczegółowe informacje oraz wnioski i załączniki do procedury. 

Kategorie strony: Rynek pracy