ZDOBYWALI WIEDZĘ PODCZAS PODRÓŻY STUDYJNEJ

19 października br. Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach zorganizował podróż studyjną dla sołtysów, liderów odnowy wsi oraz aktywnych działaczy społecznych z terenu Gminy Krapkowice.

Pierwszym punktem podróży była Jemielnica. To pięknie utrzymana wieś, która znana jest z klasztoru Cystersów, gdzie od wieków pielgrzymują wierni, a od niedawna organizowane są Jarmarki Cysterskie.  O jej utrzymanie dba Stowarzyszenie Odnowy Wsi Jemielnica, które przy współpracy z Gminą pozyskuje środki zewnętrze. Po Jemielnicy grupę oprowadził Wójt Gminy Jemielnica  Joachim Jelito oraz lokalny przewodnik – pan Piotr Michalik, opowiadając przy okazji o odnowie wsi, zrealizowanych projektach, pozyskanych środkach, dokonaniach i planach na przyszłość.

Kolejnym celem podróży studyjnej była miejscowość Kadłub Wolny w Gminie Zębowice. Krapkowiczanie spotkali się tam z członkami Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kadłub Wolny, gdzie zaprezentowana została Multimedialna Izba Regionalna oraz bogata historia tej wsi i jej mieszkańców. Jest to bowiem wieś, której mieszkańcy w 1605r. wykupili się z poddaństwa wraz z terenami wsi, tworząc wolną wspólnotę chłopską. Prezentacja historii wsi oraz spotkanie z Wójtem Gminy Zębowice - Waldemarem Czaja odbyło się w Multimedialnej Izbie Regionalnej mieszczącej się w budynku dawnej karczmy. Wspomniana izba regionalna powstała w ramach małego projektu dofinansowanego przez LGD Kraina Dinozaurów z PROW.  

Z Kadłuba Wolnego grupa z Krapkowic udała się do Olesna by zobaczyć jak tam wygląda ochrona i opieka zabytków sakralnych na przykładzie Sanktuarium Św. Anny. Kościół odpustowy św. Anny. Unikalny w swojej budowie, drewniany kościół o wielu zabytkowych ołtarzach, dzięki środkom unijnym został zabezpieczony w nowoczesny system przeciwpożarowy. Historię kościoła oraz informacje o zrealizowanym projekcie przybliżył proboszcz parafii w Oleśnie ks. Walter Lenart.

Ostatnim punktem podróży studyjnej był drewniany gród rycerski w Biskupicach w Gminie Byczyna jako produkt turystyczny i przykład wykorzystania środków finansowych z różnych programów. To również bardzo ciekawy obiekt, który powstał kilka lat temu z inicjatywy miłośników historii średniowiecznej. Obecnie w grodzie funkcjonuje spółdzielnia socjalna, która zatrudnia dziesięć osób. Ponadto działania spółdzielni wspiera Bractwo Rycerskie liczące ok. 50 członków.

Podróż studyjna była dobrą okazją do zapoznania się z dobrymi praktykami wykorzystania lokalnych zasobów, pozyskiwaniem środków finansowych, zrealizowanymi projektami, działalnością stowarzyszeń, opieką nad zabytkami sakralnymi, odnową wsi i zaangażowaniem mieszkańców w ten proces itp. Stare powiedzenie mówi – podróże kształcą, dlatego mamy nadzieję, że uczestnicy podróży zdobyli nową wiedzę na temat obszarów wiejskich oraz wrócili z nowymi pomysłami, które będą chcieli zrealizować na terenie gminy Krapkowice, po to by uczynić ją jeszcze bardziej piękną i przyjazną dla mieszkańców oraz turystów. Podczas podróży studyjnej spotkaliśmy się ze wspaniałymi ludźmi, którzy przyjmowali nas i oprowadzali w ramach swej gościnności - wolontariatu. Serdecznie im za to dziękujemy.    

Wydział PiRG
UMiG Krapkowice