Apel Burmistrza Krapkowic

Drodzy Mieszkańcy,

w związku ze stanem podwyższonej gotowości i decyzjami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo, chciałbym Państwa poinformować o zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.


Urząd Stanu Cywilnego osobiście będzie można załatwiać tylko sprawy pilne a są to:

  • rejestracja urodzeń i zgonów (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu uzgodnienia godziny – tel. 77 44 66 868, 77 44 66 867,
  • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (wyłącznie mieszkańcy gminy Krapkowice) – wnioski w sprawie wydania odpisów można wysłać pocztą lub przez e-puap
  • zaplanowane śluby cywilne (bez zmian) z ograniczoną liczbą gości do 10 osób.

 Wydział Spraw Obywatelskich:

  • zalecamy składanie wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

 

Obsługa klientów będzie prowadzona tylko w najpilniejszych sprawach i tylko dla mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice po uprzednim umówieniu się telefonicznie -77 44 66 865 lub 77 44 66 871.


Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: informacje nt. spraw pilnych  można uzyskać drogą telefoniczną - 77 44 66 813 i 77 44 66 845 lub drogą elektroniczną. Dotyczy to również spraw związanych z działalnością gospodarczą, kontakt pod numerem telefonu:
77 44 66 814.


Wydział Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa udziela informacji pod następującymi numerami telefonów:

- nieruchomości – 77 44 66 870 lub 77 44 66 862

- gospodarka odpadami komunalnymi – 77 44 66 895 lub 77 44 66 838

- wycinka drzew – 77 44 66 870

- decyzje środowiskowe, bezdomne zwierzęta – 77 44 66 864

- dotacje celowe do wymiany źródeł ogrzewania – 77 44 66 805.


Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji:

Oświetlenie i oznakowanie – 774466881

Interwencje dot. dróg – 774466817

Inwestycje – 774466861

Zajęcie pasa drogowego  – 774466896

decyzje o warunkach zabudowy i decyzje celu publicznego

tel. 77 44 66 803

tel. 77 44 66 823

zaświadczenia o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego

tel. 77 44 66 803

tel. 77 44 66 823

wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz studium

tel. 77 44 66 803

tel. 77 44 66 823

opiniowanie wstępnych projektów podziałów nieruchomości

tel. 77 44 66 803


Wydział Oświaty i Kultury - w sprawach  organizacji oświaty w gminie Krapkowice
tel. 77 44 66 812


Proszę interesantów o załatwianie niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie.  W miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłaty powinny być uiszczane przelewami. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP  lub przez formularz kontaktowy na stronie www.krapkowice.pl

 

Zmianie ulegają także zasady przyjęć mieszkańców przez Burmistrza Krapkowic oraz jego Zastępcy. Wszelkie informacje będą udzielane w wyłącznie telefonicznie, w każdy poniedziałek w godz. 13:00- 16:00 – tel. 77 44 66 833


Dane kontaktowe do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach:

- adres e-mailowy Biura Podawczego Urzędu Miasta: http:// www.krapkowice.eu

- telefon do Punktu Obsługi Klienta: +48  77 44 66 833

 - elektroniczna skrzynka podawcza: /UMiG/Skrytka (http://epuap.gov.pl/)


NUMERY KONT BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach:
93 8884 0004 2001 0000 7777 0001 (rachunek bieżący);

 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 (rachunek depozytów).


 Informacja do rachunku bankowego dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:

  SWIFT-BIC Code: POLUPLPR

  Bank BPS S.A. Warszawa

  Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

 IBAN: PL 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001


Osoby powracające z zagranicy przeziębione lub z podwyższoną temperaturą proszone są o powstrzymanie się od załatwienia sprawy osobiście ze względu bezpieczeństwa, tym bardziej osoby objęte kwarantanną domową.

Osoby, które zaobserwują u siebie objawy choroby, proszone są o kontakt pod wskazanymi przez służby epidemiologiczne numerami telefonów, gdzie uzyskacie Państwo szczegółowe instrukcje, jak postępować w takiej sytuacji. Proszę o ścisłe przestrzeganie zaleceń i procedur.

Zgodnie z zaleceniami GIS, pacjent powracający z rejonów szczególnie zagrożonych koronawirusem, który nie ma objawów chorobowych, powinien podlegać kwarantannie


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach

ul. Ks. Koziołka 30
47-303 Krapkowice
e-mail:
telefon: 77 446 67 40 fax: 77 446 67 41