Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

"Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości   wykazy:

- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży  -  dz. 2/43, 2/44, 2/45, 2/46, 2/47 mapa 11, obręb Krapkowice, ul. Odrowążów 8;


- nieruchomości zabudowanych przepompowniami ścieków przeznaczonych do sprzedaży na rzecz WiK Sp. z o.o. -  dz. 59/14 mapa 11, dz. 260/1 mapa 17,  dz. 322/8 mapa 14,  dz. 342/1 mapa 14,  dz. 144/5 mapa 3, dz. 233/2 mapa 8, dz. 432/4 mapa 13, dz. 432/6 mapa 13, dz. 231/21 mapa 14, dz. 10/80 mapa 9 obręb Krapkowice, dz. 215/1 mapa 1, dz. 348/3 mapa 1, dz. 616/4 mapa 1,  dz. 648/2 mapa 1, dz. 702/3 mapa 1, obręb Gwoździce.”

Pobierz:

PDFzarządzenie 629,2013 do bip. www.pdf (137,51KB)

PDFZarządzenie 630,2013, bip, www.pdf (145,34KB)