Burmistrz Krapkowic ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

BURMISTRZ  KRAPKOWIC

ogłasza

KONKURSY  NA  STANOWISKA

DYREKTORÓW  PLACÓWEK  OŚWIATOWYCH:

 

  1. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach,
  2. Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach,
  3. Przedszkola Publicznego Nr 1 w Krapkowicach,
  4. Przedszkola Publicznego Nr 8 w Krapkowicach,
  5. Przedszkola Publicznego w Żywocicach.

Oferty na wyżej wymienione konkursy należy składać w osobiście w punkcie obsługi klienta Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, I budynek, parter lub wysłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17,  47-303 Krapkowice. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.

Do pobrania:

PDFOgłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żywocicach.pdf (3,31MB)
PDFOgłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 8 w Krapkowicach.pdf (3,32MB)
PDFOgłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach.pdf (3,21MB)
PDFOgłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach.pdf (3,20MB)
PDFOgłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Krapkowicach.pdf (3,32MB)