• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Powietrze pod lupą

Nie tylko monitorowanie powietrza możliwe dla każdego mieszkańca bez wychodzenia z domu, ale także liczne dofinansowania do wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne, kontrole z użyciem drona czy edukacja najmłodszych mieszkańców gminy Krapkowice. Gmina Krapkowice prowadzi szereg działań, których celem jest poprawa jakości powietrza, którym oddychamy wszyscy.

Na terenie gminy Krapkowice działa system monitoringu jakości powietrza, na który składa się 21 czujników mierzących stężenia pyłów PM10 oraz PM2,5. Czujniki znajdują się  na  terenie miasta oraz w każdym sołectwie. Urządzenia pracują bez przerwy, a aktualizowane co godzinę pomiary dostępne są na stronach internetowych: MeteoWidget (meteoalert.pl) oraz www.krapkowice.pl (przycisk „Monitoring powietrza”). Dodatkowo na budynku Powiatowej Straży Pożarnej umieszczono stację meteo, która dokonuje pomiarów temperatury, wiatru, ciśnienia i opadów.

 

monitoring.png

Każdy mieszkaniec gminy Krapkowice może sprawdzić jakość powietrza nie wychodząc z domu.

 

W ramach ograniczenia emisji powierzchniowej od 2016 roku funkcjonuje program udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. O dotacje ubiegać mogą się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych lub domów mieszkalnych położonych na terenie gminy Krapkowice. W latach 2016-2019 gmina Krapkowice udzieliła dotacji celowych na łączną kwotę 299.375,00 zł, dzięki czemu zlikwidowanych zostało 155 pieców węglowych.

 

Powietrze pod lupą_1.jpeg

Dzięki dotacjom już zlikwidowanych zostało 155 pieców węglowych.

 

Kolejnym działaniem w ramach ograniczenia niskiej emisji jest sukcesywna wymiana w budynkach użyteczności publicznej węglowych źródeł ogrzewania na gazowe (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Żywocicach, Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Górnej) oraz na ekogroszek (Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kórnicy).

Gmina Krapkowice przystąpiła również do konkursu w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Projekt zakłada wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne: kotły gazowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne czy kotły na biomasę. W ramach tego projektu na terenie gminy Krapkowice w latach 2020-2022 zostanie zlikwidowanych 181 pieców węglowych.

Ponadto gmina Krapkowice realizuje projekt „Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa, w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Opolskiego  na lata  2014-2020. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3513086,65 zł, dofinansowanie z budżetu Państwa: 1485448,90 zł, dofinansowanie łącznie: 4 998 535,55 zł, łączna wartość inwestycji to 18 670 000,00 zł.

Wśród działań wspomagających ograniczenie niskiej emisji wymienić należy kontrole przeprowadzane przez Straż Miejską z użyciem drona, czyszczenie ulic „na mokro”, uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów ograniczających niską emisję oraz zastosowanie kryteriów środowiskowych w zamówieniach publicznych. Przykładem takiego zamówienia jest przetarg na ,,Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krapkowice”, w którym jako kryterium oceny ofert wskazano posiadanie pojazdów o emisji spalin EURO3, EURO5 lub EURO6.

 

Powietrze pod lupą_2.jpeg

Kontrole przeprowadzane przez krapkowicką Straż Miejską z użyciem drona.

 

Dodatkowo, w ubiegłym roku do szkół i przedszkoli trafiła gra planszowa „Eko Krapkowice”, która w sposób praktyczny przekazuje dzieciom wiedzę na temat sposobów dbania o czyste powietrze, a tym samym ograniczenia niskiej emisji.  Utrwalanie tych informacji poprzez zabawę w naturalny sposób trafia do dzieci, które mogą się nią podzielić z rodzicami czy dziadkami.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).