BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRZEDSIEBIORCÓW Z TERENU GMINY KRAPKOWICE

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Krapkowicach wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego organizuje, że w dniu 16 października 2013 roku, w Sali Obrad Rady Powiatu Krapkowickiego, ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach w godz. od 10:00 do 13:00 darmowe szkolenie dla przedsiębiorców, których działalność powoduje korzystanie ze środowiska oraz przedsiębiorców zajmujących się zagospodarowaniem i wytwarzaniem odpadów, mających siedzibę na terenie powiatu krapkowickiego.

Aby zgłosić się na szkolenie, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy oraz przesłać go w wersji elektronicznej na adres lub faksem pod numer (77) 4429310 do dnia 15 października 2013 roku.

Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona i będzie obowiązywała reguła kolejności zgłoszeń.

W razie jakikolwiek pytań prosimy o kontakt: tel. (77) 4429357, 4429355 lub

 Na szkoleniu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  • Nowe regulacje prawne w gospodarce odpadam: Informacja na temat nowych obowiązków wynikających z ustawy o odpadach, znowelizowanej ustawy POŚ, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy o bateriach i akumulatorach, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową.
  • Opłaty za korzystanie ze środowiska: Informacja na temat obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.
  • Geologia: Informacja dotycząca koncesji geologicznych i opłat koncesyjnych.
  • Substancje stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, czyli azbestu i PCB: Informacja na temat obowiązków sprawozdawczych z tego zakresu oraz krótka informacja gdzie szukać informacji na temat szkodliwości substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
  • Informacje na temat sprawozdawczości: Informacja na temat sprawozdawczości wynikających z ww. tematów.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >> DOCXBEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRZEDSIEBIORCÓW Z TERENU.docx (19,06KB)