Oznakowanie posesji

Ten numer może uratować ludzkie życie. Na pozór błahy brak tabliczki z numerem posesji utrudnia niesienie pomocy przez pogotowie ratunkowe, straż pożarną czy policję.  Krapkowiccy strażnicy miejscy sprawdzają numer po numerze. Bo przypominamy, nieoznakowanie nieruchomości to wykroczenie.

Zgodnie z art. 64 Kodeksu wykroczeń: „§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

Oznakowanie posesji.jpeg