• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dzikie wysypiska

SAM_8164.jpeg

Straż Miejska informuje, że nie będzie okazywać litości sprawcom, którzy wbrew obowiązującym przepisom dopuszczają się podrzucania odpadów w postaci śmieci bytowych, gabarytów czy worków z odpadami na ulice miasta, tereny nieogrodzone, zieleńce. Funkcjonariusze w trakcie służby otrzymali zgłoszenie o podrzuconych gabarytach na działkę przy garażach jednego z krapkowickich osiedli. Po przyjeździe na miejsce i penetracji terenu okazało się, że na tym obszarze powstało dzikie wysypisko śmieci. Teren na którym doszło do podrzucenia odpowiednio udokumentowano. Trwają dalsze czynności wyjaśniające, które prowadzone są w celu wykrycia sprawcy wykroczenia. Niestety nie jest to pierwszy taki incydent w naszym mieście. Zidentyfikowani do tej pory sprawcy zostali już odpowiednio ukarani. Pragniemy przypomnieć, iż obowiązkiem właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, jest utrzymywanie jej w należytym porządku i czystości. Obowiązek ten nakłada Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kodeks wykroczeń także reguluje tą kwestię w art. 145:  Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany wymierzonej przez sąd w wysokości do 5000 zł. Apelujemy i wzywamy mieszkańców gminy Krapkowice do promowania zasad prawidłowego postępowania z odpadami. Jeżeli jesteś świadkiem sytuacji w której z pojazdu wyrzucane są śmieci na terenie miasta, gminy, lasów, parków. Zadzwoń pod bezpłatny numer 986. 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).