Zagłosuj na Gminę Krapkowice!

Do tegorocznej edycji konkursu, organizowanego przez Zarząd Województwa Opolskiego, zgłoszono 25 realizacji, związanych z zagospodarowaniem parków, terenów rekreacyjnych, modernizacją obiektów drogowych i placów, adaptacją budynków użyteczności publicznej oraz kompleksów sportowych.

W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych do dalszej oceny konkursowej oraz do konkursu internautów wyłoniono 13 przedsięwzięć, w tym:

 • Gmina Brzeg – „Budowa turystycznej przystani na rzece Odrze w Brzegu”
 • Gmina Gorzów Śląski – „Park Miejski w Gorzowie Śląskim”
 • Gmina Gorzów Śląski – „Kompleksowa budowa miejsc wypoczynkowych na terenie Gminy Gorzów Śląski”
 • Gmina Kluczbork – „Rewitalizacja miasta Kluczborka”
 • Gmina Krapkowice – „Zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach”
 • Gmina Leśnica – „Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy”
 • Gmina Niemodlin – „Przebudowa dróg gminnych śródmieścia Niemodlina”
 • Gmina Nysa – „Forteczna Wieża Ciśnień w Nysie”
 • Gmina Opole – „Remont Stawu Zamkowego”
 • Gmina Opole – „Budowa bulwarów spacerowych nad kanałem Młynówka”
 • Gmina Popielów – „Zagospodarowanie terenu wokół nowopowstałej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Karłowicach”
 • Gmina Prószków – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie”
 • Gmina Strzeleczki – „Przebudowa Rynku w Strzeleczkach”.


Konkurs internautów odbywać się będzie w dniach od 09.10.2013 r. do 27.10.2013 r.

Zgodnie z Regulaminem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2013 udział w konkursie „Nagroda Internautów” polega na oddaniu tylko jednego głosu na jedną z realizacji zamieszczonych na stronie internetowej UMWO.

Konkurs wygrywa ta realizacja, która otrzyma największą liczbę głosów. Wśród osób głosujących przez internet zostaną rozlosowane okolicznościowe pamiątki.

Wyniki konkursu internautów oraz decyzje Komisji konkursowej w sprawie przyznania nagrody głównej i wyróżnień ogłoszone zostaną w dniu uroczystego rozdania nagród przewidzianego w listopadzie br.

O terminie i miejscu wręczenia nagród, wyróżnień i okolicznościowych pamiątek, laureaci konkursu i wylosowani internauci zostaną powiadomieni pisemnie.

Poniżej link do strony gdzie można oddać swój głos:

http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=12628