Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmujący część działki  117 z mapy 19, obręb Krapkowice.”

Pobierz >> PDFzarządzenie 624-2013.pdf (185,96KB)