• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Musi być drożej

Gmina Krapkowice, podobnie jak inne samorządy w Polsce, zmuszona była do podniesienia opłat za odpady. Od 1 lutego za odbiór i zagospodarowanie odpadów zapłacimy 28 zł od osoby. Głównymi powodami tej trudnej decyzji były nowe uwarunkowania prawne i czynniki ekonomiczne niezależne od gminy:

1. Ustawowy obowiązek bilansowania się systemu gospodarki odpadami, który uniemożliwia samorządom dopłacanie ze swoich budżetów do systemu;

2. Drastyczny wzrost opłat za składowanie odpadów (obecnie 270 zł za tonę odpadów, w 2019 roku - 170 zł, a w 2018 roku - 140 zł);

3. Wzrost strumienia odpadów spowodowany m.in. wzrostem konsumpcji, relatywnie słabą jakością produktów, marnowaniem żywności, brakiem kompostowania bioodpadów na swoich posesjach;

4. Wzrost kosztów pracy spowodowany wzrostem minimalnego wynagrodzenia;

5. Niemal całkowite załamanie się rynku odpadów zebranych selektywnie. Dla przykładu, w 2017 roku można było sprzedać odpady z tworzyw sztucznych do spalarni, obecnie trzeba dopłacić ponad 300 zł za możliwość przyjęcia przez spalarnie tony tych odpadów. Ponadto firmy produkujące opakowania praktycznie nie przyjmują tworzyw sztucznych, makulatury, nawet złomu opakowaniowego do ponownego wykorzystania;

6. Znaczne zaostrzenie wymagań w stosunku do firm prowadzących komunalne instalacje przetwarzania odpadów, m.in wymagające przepisy p-poż i bhp, konieczność zabezpieczeń finansowych, stałego monitoringu;

7. Mniejsza liczba firm zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów (monopolizacja rynku);

8. Znaczny wzrost cen energii elektrycznej w 2020 roku;

9. Konieczność dodatkowych odbiorów: kolejnej frakcji - papieru (dodatkowe trasy i pojemniki) oraz odpadów BIO przez cały rok;

10. Konieczność wielomilionowych inwestycji w linie sortujące odpady, kwatery do składowania odpadów. Dodatkowo nowy tabor samochodowy powoduje znaczny wzrost amortyzacji;

11. Niestabilność prawa i czynników makroekonomicznych powodują ryzyko zawierania wieloletnich umów, które przerzucane są na samorządy.

Wymienione czynniki zmusiły nas do podjęcia tak bolesnej dla budżetów domowych decyzji. Mamy nadzieję, że ta tendencja wzrostowa w 2020 roku zostanie zahamowana. Jednocześnie apelujemy do Państwa przede wszystkim o przemyślaną konsumpcję, aby nie generować dodatkowego strumienia odpadów, bo choć trudno w to uwierzyć, to rocznie marnujemy 235 kg żywności na osobę. W sali kraju to około 9 mln ton. Znajdujemy się na piątym miejscu w Unii Europejskiej. Zachęcamy także do korzystania z opakowań wielokrotnego użytku oraz do kompostowania odpadów zielonych (ulga dla mieszkańców domów jednorodzinnych - 2 zł na osobę). Prosimy także o właściwą segregację odpadów, bo to właśnie Państwo mają bezpośredni wpływ na ilość wytwarzanych odpadów oraz jakość segregacji.

Musi być drożej.jpeg

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).