Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

"Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy:
- nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży  - garaż i udział 31/1000 w  dz. 44/1 mapa 6, obręb Krapkowice, ul. Kozielska 8;
- nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży  - lokal mieszkalny nr 2 i udział 44/100 w  dz. 129 mapa 8, obręb Krapkowice, ul. Sienkiewicza 8;
- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej -  dz. 61/14, 61/12, 61/16, 61/17, 61/18, 61/19, 61/20, 61/21 mapa 7, obręb Krapkowice".

Do pobrania:

PDFzarządzenie 617,2013 do bip, www.pdf (145,24KB)
PDFZarządzenie 618,2013 do bip, www.pdf (147,60KB)
PDFZarządzenie 619,2013 do bip, www.pdf (146,45KB)