• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Przypominamy wszystkim właścicielom/najemcom/użytkownikom nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice o konieczności posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Umowę należy podpisać z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonym przez Burmistrza Krapkowic. Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej: https://krapkowice.pl/2797/2373/podmioty-odbierajace-odpady-komunalne.html

Powyższy obowiązek wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).