• PL
  • EN
  • DE
Drodzy mieszkańcy, informujemy, że Straż Miejska w Krapkowicach we wtorki i czwartki pracuje na dwie zmiany: I od godz. 7.00 do 15.00  i  II od 12.00 do 20.00. Pozostałe dni od 7.00 do 15.00. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Opłata za odpady komunalne

Wysokość opłaty

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/173/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty począwszy od 1 lutego 2020 r. na terenie Gminy Krapkowice będą obowiązywały następujące stawki opłaty: 

·   28,00 zł miesięcznie od osoby,

·  16,00 zł miesięcznie dla szóstej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej w jednej nieruchomości, stanowiącej budynek jednorodzinny lub lokal mieszkalny.

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, których właściciele będą kompostowali odpady biodegradowalne w przydomowych kompostownikach opłata będzie wynosiła:

·  26,00 zł miesięcznie od osoby,

·  14,00 zł miesięcznie dla szóstej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej na nieruchomości.

Opłaty za odpady należy dokonywać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów przez właścicieli nieruchomości zostanie nałożona opłata podwyższona, która wynosi 90,00 zł miesięcznie od osoby.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin uiszczania opłaty za odpady

Począwszy od 1 kwietnia 2020 roku opłatę należy wnosić bez wezwania, comiesięcznie, z dołu, w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek jej poniesienia.

Powyższe oznacza, że termin płatności opłaty za odpady za kwiecień przypada 15 maja br. 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).