Porozumienie - Opolska Karta Rodziny i Seniora

Gmina Krapkowice uczestniczy w porozumieniu dotyczącym Opolskiej Karty Rodziny i Seniora - inicjatywy na rzecz partnerskiej współpracy i wsparcia rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz osób starszych. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy samorządem województwa opolskiego, a kilkudziesięcioma samorządami lokalnymi z całego regionu. Dokument ten złożono na ręce Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego w dniu 17 września 2013 podczas wizyty w Opolu.

logotypy.jpeg

Treść porozumienia:
PDFProjekt Porozumienia - 12.09.2013.pdf (304,49KB)