Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy:

- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej część działki 231 z mapy 8, obręb Krapkowice,

- nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej część działki 250/2 z mapy 19, obręb Krapkowice,

- nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, obejmującej część działki 218/9 z mapy 8, obręb Krapkowice.”

Do pobrania:
PDFzarządzenie - 606-2013.pdf (183,59KB)
PDFzarządzenie - 607-2013.pdf (184,09KB)
PDFzarządzenie - 608-2013.pdf (184,51KB)