Ruszyło głosowanie

Mieszkańcu, zdecyduj na co przeznaczone zostanie prawie ćwierć miliona złotych. Zdecyduj, jak zmieniać naszą gminę i miasto. Ruszyło głosowanie na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Krapkowice na 2020.

Przypomnijmy, o realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego stara się 14 zadań.

Krapkowice miasto, zadania duże

1. Park ekologiczny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5

2. Doposażenie parku edukacyjno-zabawowego usytuowanego na terenie działki nr 24/6 w Krapkowicach, przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, Filia nr 2

3. Rozbudowa placu zabaw na pl. Eichendorffa w Krapkowicach

4. Plac zabaw na Tysiaku

Krapkowice miasto, zadania małe

1. Doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw w Krapkowicach przy ul. Górnej

2. Rozbudowa placu zabaw przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach

3. Stoliki do gry w szachy w Parku Magnolia

Krapkowice sołectwa, zadania duże

1. „Steblowski Ek” – zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej w Steblowie na skwer edukacyjno-rekreacyjny

2. Tworzymy sad wiejski wraz z elementami małej architektury i infrastruktury - Gwoździce

3. Parking dla rodziców przy Przedszkolu w Żywocicach

Krapkowice sołectwa, zadania małe

1. Doposażenie siłowni zewnętrznej (ul. Chrobrego, Rogów Opolski)

2. Montaż ogrodzenia i ułożenie alejki na placu zabaw przy Przedszkolu w Żużeli, doposażenie placu zabaw

3. Zakup urządzeń AED ratujących życie (budynki OSP w Pietnej i Żywocicach)

4. Wiejski Plac zabaw – rewitalizacja placu zabaw przy ulicy Głównej 2 w Kórnicy

Głosowanie zakończy się 11 grudnia, a ogłoszenie wyników nastąpi do 27 grudnia. Projekty, które otrzymają największą liczbę głosów będą realizowane w 2020 roku. 

Zagłosować możesz https://bo.krapkowice.pl/3425/krapkowicki-budzet-obywatelski.html

Budżet Obywatelski - głosowanie.png