• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje Urządu Marszałkowskiego Województawa Opolskiego - projektów Uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniających uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu i uchwałę w sprawie nadania statutu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera
w Opolu.

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/ propozycji do projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniających uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu i uchwałę w sprawie nadania statutu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 27 listopada – 10 grudnia 2019 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dks@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r.

Dokumenty podlegające konsultacjom:

projekty uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniające:

1)    uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu
2)    uchwałę w sprawie nadania statutu Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje, wraz z harmonogramem konsultacji:

Uchwała nr 1742/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 listopada 2019 r.

DOCXogłoszenie dot. konsultacji projektów.docx
DOCXUCHWAŁA NR 1742.docx
DOCXZałącznik nr 1 do uchwały 1742_2019.docx
DOCXZałącznik Nr 2 do uchwały 1742_2019.docx
DOCXformularz uwag.docx

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).