Darmowe szkolenia dla bezrobotnych

Fundacja Dla Dobra Publicznego zaprasza osoby bezrobotne do uczestnictwa w projekcie „Aktywność i kompetencje = Praca”, współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego .

 

W ramach projektu oferujemy:

 • DARMOWE SZKOLENIA zawodowe:
 1. Kurs „Pracownik administracyjno-biurowy”.
 2. Kurs  „Sprzedawca magazynier z obsługa wózków widłowych”,
 3. Kurs „Pracownik gospodarczy i remontowo-budowlany”,
 • Kurs „Aktywne poszukiwanie pracy z modułem przedsiębiorczości”;
 • stypendia podczas trwania szkolenia;
 • catering w trakcie trwania szkolenia;
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie;
 • udział w warsztacie „Kuźnia optymizmu”;
 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania;
 • pomoc w znalezieniu pracy;
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
 • pomoc w założeniu własnej firmy i pozyskaniu  dofinansowania na jej prowadzenie;
 • coaching nastawiony na niwelację barier związanych z aktywnością zawodową i społeczną, odkrywanie potencjału i jego wykorzystanie;
 • PŁATNY STAŻ ZAWODOWY

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych :

 • gotowych do podjęcia zatrudnienia,
 • w wieku do 30 lat oraz osób które ukończyły 50 rok życia,
 • zamieszkujących  w województwie opolskim,
 • chętnych do podnoszenia lub zmiany swoich kwalifikacji.

  

Informacje:

Fundacja Dla Dobra Publicznego

Ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77 48 10 300, 77 483 40 53, www.fddp.pl

Do pobrania:
JPEGA5-fddp-AktywnoŠ_kompetencje_Praca-str1.jpeg (70,75KB)
JPEGA5-fddp-AktywnoŠ_kompetencje_Praca-str2.jpeg (71,31KB)