Zadania zakwalifikowane do głosowania

Mieszkańcy będą mogli głosować na 14 projektów. Znamy ostateczną listę zadań pozytywnie zweryfikowanych przez zespół składający się z przedstawicieli wydziałów właściwych merytorycznie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz zaopiniowanych przez Komisję Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Zadania zakwalifikowane do głosowania:

Krapkowice miasto, zadania duże

1. Park ekologiczny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5

2. Doposażenie parku edukacyjno-zabawowego usytuowanego na terenie działki nr 24/6 w Krapkowicach, przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, Filia nr 2

3. Rozbudowa placu baw na pl. Eichendorffa w Krapkowicach

4. Plac zabaw na Tysiaku

 

Krapkowice miasto, zadania małe

1. Doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw w Krapkowicach przy ul. Górnej

2. Rozbudowa placu zabaw przy Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach

3. Stoliki do gry w szachy w Parku Magnolia

 

Krapkowice sołectwa, zadania duże

1. „Steblowski Ek” – zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej w Steblowie na skwer edukacyjno-rekreacyjny

2. Tworzymy sad wiejski wraz z elementami małej architektury i infrastruktury

3. Parking dla rodziców przy Przedszkolu w Żywocicach

 

Krapkowice sołectwa, zadania małe

1. Doposażenie siłowni zewnętrznej (ul. Chrobrego, Rogów Opolski)

2. Montaż ogrodzenia i ułożenie alejki na plac zabaw p. rzy Przedszkolu w Żużeli, doposażenie placu zabaw

3. Zakup urządzeń AED ratujących życie (budynki OSP w Pietnej i Żywocicach)

4. Wiejski Plac zabaw – rewitalizacja placu zabaw przy ulicy Głównej 2 w Kórnicy

 

Przypomnijmy, gmina Krapkowice na realizację pomysłów mieszkańców przekaże 240 tysięcy złotych.

Głosowanie rozpocznie się 27 listopada, zakończy 11 grudnia, a ogłoszenie wyników nastąpi do 27 grudnia. Lista zwycięskich projektów dostępna będzie na stronie www.bo.krapkowice.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Projekty, które otrzymają największą liczbę głosów będą realizowane w 2020 roku. 

Budżet Obywatelski - głosowanie.png