Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

Burmistrz Krapkowic ogłasza I  ustny przetarg nieograniczony na: sprzedaż działki Nr 1095 z mapy 4 o pow. 0,2070 ha, obręb Kórnica, położonej przy ul. XXX lecia, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr 44775 wolnej od obciążeń – brak mpzp, działka rolna z możliwością  zabudowy w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pobierz:
PDFogłoszenie o przetargu - Kórnica.pdf (78,88KB)