• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych gminy Krapkowice

Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych to ogół działań podmiotów publicznych, samorządowych i organizacji pozarządowych, mających na celu tworzenie ogólnych warunków pracy, bytu i funkcjonowania osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego, umożliwiającego im pełną integrację ze społeczeństwem. Tak określona polityka społeczna odnosi się zarówno do szczebla regionalnego jak i lokalnego.

Istotnym i zasadnym stało się zatem opracowanie długofalowego programu samorządu, dotyczącego poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych na terenie miasta i gminy Krapkowice.

DOCProgram działań na rzecz osób niepełnosprawnych gminy Krapkowice 2002-2010.doc przyjęto uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/479/01 z dnia 20.11.2001 roku.