Wyniki konsultacji

Działając zgodnie z art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Urząd Miasta i Gminy Krapkowice ogłasza wyniki konsultacji oferty Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Opolski – koło Krapkowice pn. „Spotkanie z okazji święta niewidomych – Biała Laska”  na Tablicy Ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Do pobrania:
PDFWyniki ogłoszenia oferty PZN po 7 dniach.pdf (32,84KB)