Szkoła pamięta

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.

Dlatego Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Szkoła pamięta”, która skierowana była do wszystkich placówek edukacyjnych w całym kraju.

SzkolapamietaLOGOTYP.jpeg

W ramach akcji, która na celu ma uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności, nasza placówka podjęła następujące inicjatywy: odwiedziła  groby osób zasłużonych i cenionych w społeczności w Otmęcie i Krapkowicach - m.in. ks. K. Koziołka, Burmistrza Miasta A. Roszkowiaka, P.Sollocha, powojennego dyrektora zakładów obuwniczych  W. Piechoty,  odwiedziła lokalne miejsca pamięci i zgłębiła ich historię - miejsce dawnego obozu więźniów żydowskich z czasów II wojny światowej,  miejsce tragicznej śmierci sióstr zakonnych i proboszcza tutejszej parafii (30.01.1945) zamordowanych przez żołnierzy radzieckich oraz ich groby na miejscowym cmentarzu, odwiedziła także  na cmentarzach: pomnik poświęcony ofiarom wojen i tyranii w Otmęcie, poległych w czasie Powstań Śląskich w Krapkowicach. Uczniowie uporządkowali groby i zapalili znicze pod pomnikami oraz na grobach zmarłych nauczycieli i swoich bliskich, wykonała gazetkę szkolną, poświęconą pamięci zmarłych nauczycieli.

Ponadto w ramach akcji planowane jest również spotkanie młodzieży ze znawcą i pasjonatem lokalnej historii naszej miejscowości panią Marią Karwecką, wykonanie wystawy - mapy Krapkowic z naniesionymi na niej obiektami związanymi z lokalną historią, ciekawymi miejscami, znajdującymi się w Krapkowicach, udział w lekcji –obuwniczy szlak związany z powstaniem i rozwojem fabryki obuwia Otmęt i Bata oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem ofiar i przemocy w dniu 11 listopada.