• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Co po bezumownym BREXICIE - EKSPORT

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w związku z Decyzją nr 3/4100.27/2020 Wojewody Opolskiego z dnia 22 października 2020 roku, e celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID- 19 wywołanej wirusem SARS- CoV-2 zarządzam co następuje:

§ 1. Zawiesza się działalność placówek wsparcia dziennego działających na terenie Gminy Krapkowice w terminie od 26 października 2020 roku do odwołania. §. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się:
1. Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach,
2. Kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krapkowicach,
3. Dyrektorowi Środowiskowego Domy Samopomocy w Krapkowicach.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 26 października 2020 r.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej KasiuraUZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie 480/2020.docx

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).