• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Co po bezumownym BREXICIE - EKSPORT

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), § 16 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXXIII/396/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na rok 2022 oraz § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/452/2022 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Krapkowic na podstawie ustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaw zakresie zmian w budżecie i WPF, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Krapkowice na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura


PDF   Zarządzenie Nr 925/2022 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-06-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2022 rok.pdf

PDFZalacznik1 925/2022.pdf

PDFZalacznik2 925/2022.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).