• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Strategia mieszkaniowa dla Miasta i Gminy Krapkowice

Strategia Mieszkaniowa jest częścią programu sfinansowanego przez USID na rzecz wzmocnienia samorządności lokalnej w Polsce. Opracowanie strategii mieszkaniowej dla Miasta i Gminy Krapkowice w ramach tego programu zostało objęte działaniami Partnerstwa dla Samorządu Terytorialnego (Local Gouvernment Partnership Program - LGPP).

Prace nad strategią zostały podjęte w kwietniu 1999 roku. W wyniku prac, prowadzonych przez zespół miejscowych specjalistów oraz ekipę konsultantów firmy Orgbudin - CIM opracowano:

Pobierz:

 

Powyższa strategia zatwierdzona została: Uchwałą Nr X/130/99 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 września 1999r. w sprawie przyjęcia strategii mieszkaniowej dla miasta i gminy Krapkowice.

U C H W A Ł A Nr X/130/99
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 30 września 1999 r

 

w sprawie przyjęcia strategii mieszkaniowej dla miasta i gminy KrapkowiceNa podstawie art. 7 ust 1 pkt. 1 i 7 oraz art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 13 z 1996 roku , poz. 74, zm.: Dz.U.Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 , z 1997 roku Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 , z 1998 roku Nr 155, poz. 1014 , Nr 162, poz. 1126 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

1. Przyjmuje się kierunki i cele zawarte w Strategii Mieszkaniowej Miasta i Gminy Krapkowice jako podstawę opracowania planu operacyjnego.
2. Strategia Mieszkaniowa Miasta i Gminy Krapkowice stanowi załącznik do uchwały.


 

§ 2

Nadzór nad realizacją Strategii Mieszkaniowej Miasta i Gminy Krapkowice powierza się Zarządowi Miasta Krapkowice.
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Andrzej Kulpa

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).