• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiana terminu składania nowych deklaracji

Szanowni Państwo!

Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określiła nowy termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za odpady.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 cytowanej ustawy właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Natomiast opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku śmierci mieszkańca termin na złożenie nowej deklaracji, zmniejszającej wysokość zobowiązania, wynosi 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).