Jesienna akcja sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy  w Krapkowicach informuje, że w dniach od 09.09.2013 roku do 31.10.2013 roku prowadzona będzie jesienna akcja sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale (II budynek, II piętro pok. 36) lub pod numerem telefonu 77 44 66 805.

Wydz. GGR
UMiG Krapkowice