VII nabór wniosków do poddziałania 1.3.2. Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia
we wdrażaniu Osi 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
(z wyłączeniem poddziałań 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, 1.3.1 Wsparcie sektora B+R
oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw i 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny)
w ramach realizacji zadań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa Opolskiego

OGŁASZA
VII nabór wniosków do poddziałania 1.3.2. Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

pełna informacja >> PDFogłoszenie.pdf (655,66KB)

Szersze informacje dostępne są również pod linkami:

http://rpo.ocrg.opolskie.pl/a/1351/Ogłoszenie_o_VII_naborze_%20wnioskow_w_ramach_poddziałania_1_3_2_%20Inwestycje_w_innowacje_w_przedsiębiostwach_

http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=5141&idd=1322

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/Nabor_w_ramach_Poddzialania_1_3_2_RPOWO_180913.aspx