Informacja

INFORMACJA

 

Działając zgodnie z art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Urząd Miasta i Gminy Krapkowice opublikował ofertę Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Opolski – koło Krapkowice pn. „Spotkanie z okazji święta niewidomych – Biała Laska” na stronie internetowej www.krapkowice.pl, na Tablicy Ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zgodnie z art.19 a ust 4, każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Polski Związek Niewidomych, Okręg Opolski – koło Krapkowice).

 

Do pobrania:
PDFOferta Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Opolski koło Krapkowice.pdf (276,59KB)
PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf (28,46KB)