Zagospodarowanie przestrzenne

 

 

REJESTR MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRAPKOWICE

- stan na czerwiec 2020 r.

 

W celu przeglądania planów zagospodarowania przestrzennego >> kliknij baner poniżej

biały.png

 

Lp.

Oznaczenie terenu
(lokalizacja)

Nr uchwały RM

Publikacja
w Dz. Urzędowym

Woj. Opolskiego*

 1.  

C47UK,UZ – ul. Piastowska
w Krapkowicach

XXXVII/314/97

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 29/1997

 1.  

C43aSB – ul. Piastowska
w Krapkowicach

XXXVII/314/97

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 29/1997

 1.  

C45aKS – ul. Ks. Koziołka
w Krapkowicach

XXXVII/314/97

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 29/1997

 1.  

C26aS,P,KS – ul. Żeromskiego
w Krapkowicach

XXXII/394/98

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 24/1998

 1.  

C37 MN
ul. Koziołka-Dambonia
w Krapkowicach 

XXXII/394/98

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 24/1998

 1.  

B1aMN,U - Żywocice

XXXII/391/98

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 22/1998

 1.  

D1aMN,U - Pietna

XXXII/391/98

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 22/1998

 1.  

D5MN - Pietna

XXXII/391/98

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 22/1998

 1.  

H1aMRj Nowy Dwór

XXXII/391/98

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 22/1998

 1.  

Ma5MN - Dąbrówka Górna

XXXII/391/98

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 22/1998

 1.  

Rejon ul. Limanowskiego droga krajowa 45 w Krapkowicach

XIII/195/2000

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 26/2000

 

Rejon ul. Prudnickiej - Sportowej
w Krapkowicach

XXI/323/2000

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 78/2000

 1.  

Rejon ul. Prudnickiej - POM
w Krapkowicach

XXV/402/2001

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 51/2001

 1.  

D1bMN - Pietna

XXV/403/2001

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 49/2001

 1.  

Węzeł Dąbrówka Górna
na autostradzie A4

XXX/489/2001

 

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 6/2002

 1.  

D1cKS - Pietna

XXXIV/548/2002

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 87/2002

 1.  

Tereny między ul. Opolską, a linią kolejową – teren „MON” w Krapkowicach

XXXVI/575/2002

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 119/2002

 1.  

Tereny zakładów OTMĘT

XXXVI/574/2002

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 119/2002

 

Teren przy ul. Ks. Duszy
w Krapkowicach

 IV/31/03

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 15/2003

 1.  

Rejon ul. Prudnickiej - POM
w Krapkowicach

 VIII/108/03

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 81/2003

 1.  

Rejon ul. Prudnickiej
w Krapkowicach

 VIII/109/03

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 85/2003

 1.  

Teren przy ul. Kilińskiego - 3 Maja

 VIII/110/03

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 85/2003

 1.  

 Teren zakładów papierniczych z obszarem przyległym w Krapkowicach

 XI/180/04

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 34/2004

 

 Rejon ulicy Ks. Duszy
w Krapkowicach

 XVI/235/2004

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 76/2004

 

 Rejon ulic Prudnickiej, Mieszka i Sportowej
w Krapkowicach

 XVI/236/2004

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 76/2004

 1.  

Rejon ulicy 3 Maja 
w Krapkowicach

  XVI/237/2004

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 76/2004

 1.  

 Teren zakładu przemysłu skórzanego "Otmęt" w Krapkowicach

 XXVI/355/2005

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 78/2005

 1.  

Teren ul. Żeromskiego 
w Krapkowicach

 XXVI/357/2005

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 81/2005

 1.  

 Rejon ul. Ks. Koziołka
w Krapkowicach

 XXVI/356/2005

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 80/2005

 

Rejon  ul. 3 Maja (TESCO)
w Krapkowicach

IX/73/2007

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 80/2007

 1.  

Rejon ulic Opolskiej
i Limanowskiego
w Krapkowicach

IX/74/2007

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 80/2007

 1.  

Rejon ul. Prudnickiej i przy drodze krajowej 45 w Krapkowicach

XIV/160/2008

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 62/2008

 1.  

Rejon ul. Prudnickiej i przy drodze krajowej 45 w Krapkowicach

XIV/161/2008

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 62/2008

 1.  

Rejon zakładów papierniczych

XIV/162/2008

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 62/2008

 1.  

Teren wsi Żużela

XXXI/342/2010
 

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 91/2010

 1.  

Rejon zakładów papierniczych w Krapkowicach

NR II/11/2010

 

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 8/2011

 1.  

Dąbrówka Górna 

 XI/153/2012
 

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 412/2012

 1.  

 Rogów Opolski

XI-154-2012
 

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 413/2012

 1.  

 Węzeł Dąbrówka Górna
na autostradzie A4

 XII/170/2012

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 722/2012

 1.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren byłych zakładów przemysłu skórzanego „OTMĘT”

 XVII/253/2012

 

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 420/2013

 1.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela

 XXIII/371/2013 

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 2814/2013
 

 1.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu skórzanego
„Otmęt”

 XXIII/372/13


Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 2809/2013

 

 1.  

Krapkowice, rej. ul. Opolskiej, dz. 46/7, 46/9, 46/10 z mapy 3

 VI/61/2015

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 1205/2015

 

Tereny mieszkaniowe przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach

VI/62/2015

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 1206/2015

 1.  

Tereny pomiędzy drogą krajową nr 45, a ul. Limanowskiego

VI/63/2015

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 1207/2015

 1.  

Gwoździce

XIV/192/2016

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 632/2016

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice, w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej

XV/199/2016

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 771/2016

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ks. Duszy w Krapkowicach

XV/196/2016

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 768/2016

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-usługowych przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach

XV/197/2016

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 769/2016

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach

XV/198/2016

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 770/2016

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek)

bXXIII/286/2016

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 209/2017

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła autostradowego w Dąbrówce Górnej

XXVI/306/2017

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 792/2017

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Limanowskiego w Krapkowicach

XXVI/307/2017

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 793/2017

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice
(w rejonie ulic Ks. Koziołka, Górnej,  Żeromskiego, Chrobrego)

XXVI/308/2017

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 816/2017

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą

XXVII/324/2017

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 1251/2017

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach

XXVIII/331/2017

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 1433/2017

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim

XXX/355/2017

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 1761/2017

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice

XXX/356/2017

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 1926/2017

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach

XXXIII/373/2017

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 2466/2017

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Księdza Koziołka i Ligonia w Krapkowicach

XLIII/493/2018

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 2001/2018

 1.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce

XLVI/523/2018

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 2842/2018

 1.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą

XLVI/530/2018

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 2843/2018

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów

IV/54/2019

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 1045/2019

 1.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice, w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej

IV/56/2019

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 1046/2019

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim – część wschodnia

VI/77/2019

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 1716/2019

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach

VI/78/2019

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 1717/2019

 1.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej)

VIII/87/2019

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 2476/2019

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Kilińskiego i Opolską w Krapkowicach

VIII/102/2019

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 2477/2019

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  w rejonie ulic Opolskiej i Limanowskiego w Krapkowicach

XI/125/2019

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 3244/2019

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 3 Maja i Alei Jana Pawła II w Krapkowicach

XII/150/2019

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 3647/2019

 1.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą

XIII/164/2019

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 3553/2019

 1.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ks. Duszy i Piastowskiej w Krapkowicach

XVI/206/2020

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 1539/2020

 1.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą

XVI/207/2020

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 1540/2020

 1.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek)

XVI/208/2020

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 1541/2020

 1.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice

XX/254/2020

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 3487/2020

 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach

XXIV/300/2021

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 647/2020

 1.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Opolskiej w Krapkowicach

XXIX/370/2021

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 2619/2021

 1.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice

XXXI/378/2021

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 3012/2021

 1.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów

XXXI/379/2021

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 3011/2021

 1.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice, w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej

XXXI/380/2021

Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 3010/2021

 
 
 1.  

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krapkowice

XXI/346/2013