Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

I zabrzmiał pierwszy dzwonek. Dziś po wakacyjnej przerwie 1457 uczniów rozpoczęło naukę w szkołach prowadzonych przez gminę Krapkowice. W uroczystościach obok uczniów, nauczycieli i szkolnego personelu, wzięli udział przedstawiciele miejskiego ratusza.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach uczniów przywitał burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura. W Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach w uroczystości uczestniczyli: sekretarz gminy Krapkowice Harald Brol oraz Jolanta Myśluk naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury. W trakcie uroczystości dyrektor szkoły Mariusz Znamiec wręczył podziękowanie i nagrodę uczennicy klasy VI Hannie Kukuś za sprawne udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2019/2020 burmistrz Krapkowic składa nauczycielom oraz pracownikom szkół i przedszkoli serdeczne życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, uczniom i wychowankom kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, rodzicom i opiekunom uczniów oraz wychowanków cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia.