II Turniej Piłki Nożnej - Orlik Masters 2013

Burmistrz Krapkowic zaprasza do udziału w II Turnieju piłki nożnej "ORLIK MASTERS 2013". Turniej rozegrany zostanie na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Krapkowicach, przy ul. Wrzosów w sobotę 7 września 2013r. - rozpoczęcie zawodów - godz. 10:00. W zawodach mogą brać udział mieszkańcy Gminy Krapkowice i ich przyjaciele, którzy ukończyli 40 lat.

 

pobierz regulamin >> PDFREGULAMIN ORLIK MASTERS 2013.pdf (104,08KB)

REGULAMIN

Turnieju piłki nożnej „ORLIK MASTERS 2013”

o puchar Burmistrza Krapkowic

 

  1. Organizator

- Gmina Krapkowice

Tel. 77/ 44 66 874 w dni powszednie od 7.30 do 15.30 ( w piątki do 14.00 )

e-mail: ,

 

  1. Miejsce rozgrywek

- zespół boisk sportowych „ Moje boisko ORLIK 2012”, 47-300 Krapkowice, ul. Wrzosów

 

  1. Cel zawodów

- celem turnieju jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy drużynami                 

  grającymi w  piłkę nożną. Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad

  fair play,

- propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu dla osób powyżej 40 roku życia,

- promocja piłki nożnej wśród mieszkańców miasta i gminy,

- wyłonienie zwycięzców zawodów,

- zapewnienie uczestnikom profesjonalnych warunków współzawodnictwa sportowego.

 

  1. Termin

Turniej rozegrany zostanie 7 września 2013 r. o godz. 10.00.

 

  1. Warunki uczestnictwa

- W turnieju uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy gminy Krapkowic i ich przyjaciele.

- warunkiem udziału jest ukończone 40 lat oraz zgłoszenie drużyny do 02.09.2013 na adres

e-mail: d.broj@krapkowice.pl lub telefonicznie 77/ 44 66 874. Zespół może liczyć maksymalnie 12 osób.

- w dniu zawodów, każdy z uczestników musi mieć przy sobie dowód osobisty
w celu weryfikacji!!!

- w turnieju może wziąć udział maksymalnie 6 drużyn. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

  1. Organizacja zawodów, system rozgrywek

- w przypadku udziału maksymalnej ilości drużyn, zespoły zostaną podzielone na dwie grupy: A i B po 3 zespoły. W grupie zagrają systemem każdy z każdym. Zwycięzca grupy A zagra w półfinale z drugą drużyną grupy B. Z kolei druga drużyna grupy A zagra ze zwycięzcą grupy B. Drużyny zajmujące 3 miejsce w grupie odpadają z dalszej rywalizacji. Przegrani rozgrywają mecz o 3 miejsce, zwycięzcy zagrają w Wielkim Finale.

- w przypadku udziału mniejszej ilości drużyn zostanie zastosowany system gry każdy z każdym.

 

  1. Przepisy gry

Zespół liczy max. 10 zawodników. Na boisku znajduje się 6 zawodników w polu + bramkarz oraz max. 4 zawodników rezerwowych. Każdy z zawodników musi mieć ukończone 40 lat.

Czas gry to 2 x 10 minut).

Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania tylko w obuwiu halowym lub tzw. „orlikówkach” (zakaz gry we wkrętach i lankach).

Obowiązują przepisy gry takie same jak w piłce nożnej 11-osobowej. Dopuszcza się następujące wyjątki:

- gra bez „spalonego”,

- zmiany hokejowe,

- przy stałych fragmentach gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować       

się przynajmniej 5 metrów od piłki,

- rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki,

- kary: 2 minuty, 5 minut, usunięcie z boiska.

 

  1. Odpowiedzialność

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: ubezpieczenie zawodników,   skradzione lub uszkodzone rzeczy w trakcie rozgrywania zawodów.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, które mogą mieć miejsce podczas turnieju.

 

  1. Nagrody

Drużyny, które zajęły miejsca I -IV otrzymują puchary. Zespoły, które zajęły miejsca V-VI dyplomy. Przewidziane są także wyróżnienia indywidualne.

 

9. Postanowienia końcowe

- drużyna do meczu przystępuje w minimum 5-osobowym składzie; w przypadku mniejszej liczby zawodników- mecz będzie uznany na korzyść drużyny przeciwnej,

- zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Obowiązek ubezpieczenia należy do zgłaszających,

- koszty związane z organizacją turniejów pokrywa organizator,

- prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie organizatorowi,

- wszystkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

 www.krapkowice.pl