• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ankieta telefoniczna na potrzeby opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice

Informujemy Państwa o rozpoczęciu prac nad opracowaniem nowego Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice.

Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy oraz zebranie informacji na temat sposobów ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użytkowej, a także ogólnych danych o budynkach, celem określenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Inwentaryzacja będzie przeprowadzona na podstawie ankiety telefonicznej przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Wyniki tych prac posłużą do określenia potrzeb w zakresie likwidacji urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym będących źródłem niskiej emisji i zastąpienia ich przez bardziej ekologiczne i energooszczędne urządzenia.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).