• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o zmianie zasad przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Szanowni Państwo, dotychczasowi użytkownicy wieczyści!

W dniu 16 lipca 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1309), która wprowadziła 99% bonifikatę od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

 

Wyżej wymieniona bonifikata przysługuje:

 1. osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
 2. członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
 3. inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
 4. kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz
  z 2019 r. poz. 752),
 5. świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.),lub ich opiekunom prawnym,

- będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

 

Wzór wniosku o przyznanie bonifikaty dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (II budynek, parter, pokój 16) w godzinach pracy urzędu.

 

            Jednocześnie informujemy, że osoby które do tej pory skorzystały z bonifikaty na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach, a posiadają uprawnienia do 99% bonifikaty, po złożeniu stosownego wniosku, otrzymają informację o jej wysokości, zaś zwrot nadpłaty zostanie dokonany z urzędu.

 

Do pobrania:

DOCXWniosek o bonifikatę.docx

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).