Wyniki konsultacji

Działając zgodnie z art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Urząd Miasta i Gminy Krapkowice ogłasza wyniki konsultacji oferty Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego w Krapkowicach pn. „Światowy Dzień Seniora”   na Tablicy Ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do pobrania:

PDFWyniki ogłoszenia oferty PZERiI po 7 dniach.pdf (602,77KB)