Dożynki Miejsko - Gminne 2013 w Pietnej

Tegoroczne Dożynki Miejsko – Gminne odbyły się w Pietnej i rozpoczęły się od mszy polowej w Kaplicy pw. św. Jadwigi w Pietnej. Po mszy nastąpił wymarsz pięknych, barwnych i pomysłowych korowodów dożynkowych. W części oficjalnej po odśpiewaniu „Boże chlebem Twym żyjemy”, Starostowie dożynek – Ingeborga Iścińska i Wilhelm Kopitza przekazali włodarzom chleb, a Ci podziękowali rolnikom za tegoroczne plony i obiecali dzielić się sprawiedliwie chlebem.
 
Po części oficjalnej wystąpił zespół Szlagier Maszyna, śląski zespół muzyczny z Chorzowa i Kędzierzyna – Koźla, grający i śpiewający w gwarze śląskiej. Kolejnym punktem programu był występ lokalnych artystów ze Studia Piosenki Krapkowickiego Domu Kultury. Kulminacyjnym punktem Dożynek o godz. 17:00 było ogłoszenie wyników konkursu koron i korowodów dożynkowych. 
 
Wyniki konkursu koron: 
 
W kategorii korona kłosowa:
1. Kórnica
2. Ściborowice
3. Dąbrówka Górna 
 
W kategorii korona ziarnkowa:
1. Żywocice
2. Pietna 
3. Gwoździce 
 
W kategorii korona mieszana:
1. Żużela
2. Steblów 
 
Wyniki konkursu korowodów dożynkowych:
1. Żywocice, Kórnica
2. Rogów Opolski 
3. Steblów, Gwoździce. 
 
Na scenie pojawiła się również młodzież z Klubu Wokalisty działającego przy Krapkowickim Domu Kultury, kolejno występ kabaretowy Tolka z Tarnowa Opolskiego. Na koniec imprezy do tańca zapraszał zespół Metro.