Związek Międzygminny "Czysty Region"

Związek Międzygminny „Czysty Region”
ul. Portowa 47
47-205 Kędzierzyn-Koźle

www.czystyregion.pl

http://www.czystyregion.bip-e.pl/

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 700-1700
wtorek-piątek 700-1500
 
NIP: 7492045956
REGON: 160223990

Nr konta: 97 1020 3668 0000 5602 0266 3490

Członkami Związku są następujące gminy:

 
1) Bierawa
2) Cisek
3) Głogówek
4) Izbicko
5) Kędzierzyn-Koźle
6) Kolonowskie
7) Krapkowice
8) Leśnica
9) Pawłowiczki
10) Polska Cerekiew
11) Reńska Wieś
12) Strzeleczki
13) Ujazd
14) Walce
15) Zdzieszowice
 
 
 Wykaz telefonów Związku Międzygminnego „Czysty Region”:

  Sekretariat

  Przewodniczący Zarządu Z.M.”Czysty Region”

   77/ 44-611-90

  Fax

   77/ 44-593-14

   77/ 44-611-49

  Główny specjalista ds. gospodarki odpadami komunalnymi

   77/ 44-611-95

  Stanowisko ds. edukacji ekologicznej i kontaktu z mediami oraz    
  pozyskiwania źródeł finansowania

   77/ 44-611-94

  Stanowisko ds. rejestru usług regulowanych i sprawozdawczości

   77/ 44-611-94

  Stanowisko ds. zamówień publicznych

   77/ 44-611-96

  Podinspektor ds. pracowniczych i archiwum

   77/ 44-611-99

  Referat ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   77/ 44-611-93

   77/ 44-610-70

   77/ 44-610-71

   77/ 44-610-72

  Stanowisko ds. wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych

   77/ 44-611-98

  Główny Księgowy

   77/ 44-611-91

  Stanowisko ds. księgowości budżetowej

   77/ 44-611-92

  Skargi i wnioski

   77/ 44-611-97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe:

tel. 77 / 446-11-48