Informacja - zachęta do współtworzenia foldera promocyjnego GMiny Krapkowice

Gmina Krapkowice przystępuje do tworzenia nowego foldera informacyjno-turystycznego. Folder ten zostanie wydany w czterech językach obcych i posłuży do celów promocyjnych Gminy.

W związku z tym zaistniał pomysł, aby w tworzenie foldera włączyć również mieszkańców. Każdy, kto posiada fotografie z ciekawymi ujęciami miasta i gminy, przyrody występującej na terenie gminy, zabytków itp., może podzielić się tymi fotografiami. Wybrane wówczas zdjęcia trafią do folderu
z podpisem jego autora. W ten sposób prócz promocji naszej Gminy, promować chcemy naszych mieszkańców.

Ze względu na dalszą obróbkę fotografii, prosi się o przesyłanie ich w możliwie najlepszej rozdzielczości.

Serdecznie zapraszamy do przesyłania zdjęć na adres: lub dostarczenie
ich osobiście na nośniku elektronicznym – II Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,
ul. 3 Maja 21, parter – Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego.

Wraz ze zdjęciami konieczne jest przekazanie praw autorskich i majątkowych do zdjęć na rzecz Gminy Krapkowice. Stosowne oświadczenie przygotowane zostanie dla autorów wybranych zdjęć na miejscu w Urzędzie.

W razie pytań informacji uzyskać można także pod telefonem: 77 44 66 880

Nad. Wydz. PiRG
UMiG w Krapkowicach