Wysoka trawa

1.jpeg

W okresie letnim strażnicy miejscy przyjmują zgłoszenia mieszkańców dotyczące wysokich traw na działkach sąsiadów osób zgłaszających lub innych nieużytków. Strażnicy przeprowadzają z zarządcami takich terenów rozmowy ,,grzecznościowe" na temat wykoszenia trawy na swoim terenie. Brak jest jednak podstawy prawnej do nakazu koszenia. Liczymy zatem na dobrą wolę mieszkańców.