Droga Steblów-Nowy Młyn

Przebudowa drogi Steblów-Nowy Młyn. Odcinek o długości prawie 800 m o nawierzchni bitumicznej będzie kosztował 398.664,18 zł. Prace rozpoczną się od wytyczenia geodezyjnego trasy drogi w terenie, a po przystąpieniu wykonawcy do robót budowlanych droga będzie całkowicie nieprzejezdna. Planowany termin zakończenia prac to wrzesień tego roku.

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu Województwa Opolskiego na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.